POCTA KARLU IV. CÍSAŘI ŘÍMSKÉMU A KRÁLI ČESKÉMU

KARELIVPOCTA KARLU IV. CÍSAŘI ŘÍMSKÉMU A KRÁLI ČESKÉMU Komponovaný pořad, který se uskuteční v pondělí 16. 5. 2016 od 19.00 v Emauzském opatství. Vystoupí hudební soubor MUSICA BOHEMICA, autorem hudby je Jaroslav Krček. Ceny vstupenky 250,- Kč, objednávat lze na galerie@artfra.cz