Zážitkový dárek s Ivanem Svatošem

TAJEMSTVÍ GRAFIKY
s malířem Ivanem Svatošem

NECHTE SE zasvětit do tajemství grafické tvorby…
Už za císaře Rudolfa II. byli pražští rytci jedni z nejváženějších a nejžádanějších umělců – jejich tvorba totiž umožňovala nejen uměleckou originalitu jako v malířství, ale i možnost svá díla rozšířit mezi sběratele prostřednictvím autorských tisků.
V tomto jedinečném kurzu si pod vedením malíře a grafika Ivana Svatoše vyzkoušíte toto „magické“ výtvarné řemeslo, v němž se mı́sı́ vůně tiskařských barev.

Nic se nevyrovná pocitům při tisku grafiky. Zažijete neopakovatelný pocit elektrizujícího napětí plného tajemství a očekávání…“

Na cestě za vlastní grafikou budete provázení samotným Ivanem Svatošem – pod jeho dohledem
si vyzkoušíte cestu od formování vlastního námětu přes jeho zhmotnění na papíře až po konečný
autorský tisk. Ten bude probíhat na zcela unikátním tiskařském stroji, jenž je jediným svého druhu
na světě – i jeho příběh se dozvíte na kurzu.

Na workshopu vám prozradíme:
·  proč tiskař své výtvory hladí a měl by být pověrčivý
·  jak z chyb udělat přednosti
·  jakými rycími nástroji vytvořit zajímavé efekty

Pro koho je kurz vhodný?
Pro začátečníky i zkušenější výtvarníky. Malíř Ivan Svatoš bude přítomen po celou dobu kurzu vždy pohotový s radou. K dispozici bude navíc i asistent.

Obsahem kurzu je 6 vyučovacích hodin

·  Úvod do grafických technik, historický vývoj
·  Grafika jako investice – jak správně grafiku sbírat
·  Návrh na grafiku
·  Suchá jehla
·  Linoryt
·  Zpracování matrice
·  Tisk grafických listů (domů si odnesete od každé
techniky tři výtisky a skripta)

 

V ceně je:
·  zapůjčenı́ výtvarných potřeb, materiál pro matrici (lino, hlinı́ková destička)
·  papı́ry
·  káva a čaj
·  skripta
·  tři výtisky

Na hodině budete potřebovat vlastní psací potřeby a pak už jen otevřenou kreativní mysl 🙂
Se vším ostatním vám poradíme.

T E R M Í N
…………………………………..
prvnı́ lekce
sobota 8. února 2020
9:00-11:30 hod.
druhá lekce
sobota 7. března 2020
9:00-11:30 hod

 

Více informací najdete v našem eshopu