Vyšla nová kniha Tajemství mediace

Tato kniha může sloužit jako klíč k pochopení bludiště sporů. Pomůže každému, kdo v konfliktu usiluje o dosažení trvalých dohod, o nalezení konstruktivního řešení a o zlepšení pracovních, rodinných či sousedských vztahů. Kromě přehledných a logicky uspořádaných kapitol poskytuje tato publikace studnici inspirujících zkušeností a zajímavých případů z praxe, v nichž právě mimosoudní řešení sporů sehrálo klíčovou roli. Autor v tomto bodě zásadně profituje ze svých rozsáhlých zkušeností mediátora, kdy nechává čtenáře nahlédnout za oponu skutečných případů. S jejich pomocí zevrubně popisuje každý krok mediačního procesu – od vzniku konfliktu až po uzavření mediační dohody. Kniha se též věnuje složitějším a náročnějším situacím, které mohou v průběhu řešení sporu nastat. Publikaci využijí nejenom mediátoři, ale také advokáti, psychologové, HR specialisté, soudci, pedagogové a studenti.

Autor: Martin Svatoš
Počet stran:
Cena: 590,-Kč

Knihu můžete objednávat zde