Rozhovor s Ivanem Svatošem

V červenci oslavíte 70. narozeniny. Jaké jsou vaše pocity?
Jakékoliv životní jubileum je pro malíře zvláštní zážitek. Je to příležitost k zamyšlení se nad životem, ale i nad tvorbou jako takovou. Je to příležitost poděkovat všem přátelům, příznivcům a fanouškům. Proto jsme uspořádali koncert v Emauzích, kde vystoupili lidé, kterých si moc vážím – kytarový virtuos Štěpán Rak nebo herec Igor Bareš.

Jak tento životní milník ovlivňuje vaši tvorbu?
To teprve uvidím – narozeniny oslavím až 3. července (smích). Pokud se ale ptáte na přibývající roky, tak bych citoval svoji babičku a ta říkala“ „Proti věku není léku.“ Co se týká malování, myslím si, že věk pro uměleckou činnost není překážkou. S věkem přichází zkušenost a nová forma svobody a nadhledu. Malování je pro mě způsob, jak komunikovat se světem, ale i se sebou samým. Podle mne člověk zestárne, pokud se přestane něčemu novému učit. A kdo se stále učí, zůstává mladý. V souvislosti s jubileem se chystá hned několik knižních novinek. Jako první vyšla bibliofilie PRAHA VE SKICÁŘÍCH.

Proč jste zvolil právě toto téma?
Vlastně tím vycházím vstříc lidem, kteří touží nahlédnout do zákulisí mé tvorby. Kniha textově i
obrazem pokrývá prostor mezi námětem a hotovým obrazem. Zjistíte, jaké příběhy se skrývají za
každou skicou a jak malíři používají své smysly a fantazii k vytvoření mistrovských děl. Možná díky knize najdete chuť se Prahou procházet s vlastním skicářem a objevovat její krásu v každém detailu. Je to neobvyklý vydavatelský čin, který vychází se třemi vzácnými přílohami. Kniha obsahuje grafický list, ale do prvních 15 výtisků jsem namaloval originály.

A jaké další projekty chystáte?
Letos toho je opravdu hodně. Plánujeme vydání několik nových publikací. Vyjít má monografie mé
tvorby a s dcerou Ivanou chystáme publikaci OBRÁZKY Z KOŠÍŘ, bude to o čtvrti, kde jsem vyrůstal.
Do konce roku také připravujeme speciální výstavu grafických tisků, workshop skicování a nové
pořady o Praze.