Vyšla nová monografie Ivana Svatoše

Hovory nejen o Praze. Tak se jmenuje nová monografie známého pražského vedutisty, malı́ře a grafika Ivana Svatoše. V knize najdete sedm tematických rozhovorů, které s nı́m vedla jeho vnučka Klára a syn Jan a které nahlı́žı́ do zákulisı́ jeho tvorby i života. Odhalíte v nich zdroje jeho umělecké inspirace a můžete sledovat, jak s postupem věku sı́lil jeho vztah k Praze, kterou ve svých obrazech zpodobňuje již přes 50 let. Jednotlivé rozmluvy se věnujı́ rodině, dětstvı́, ale také grafické tvorbě, Praze, přátelům nebo cestovánı́. Těšit se můžete na bohatý obrazový doprovod, dosud nezveřejněné malby, neznámé grafiky nebo dı́la z počátků jeho tvorby.

Publikaci si můžete zakoupit zde