Klub AF

Klub Art Francesco (dříve Klub Svatošova nakladatelství)

Prostřednictvím Klubu Art Francesco poskytujeme našim klientům vedle komplexních služeb (přednostní nabídka, slevy na produkty…) i „služby navíc“ – jedinečnou kombinaci benefitů pro příznivce umění. Klub Art Francesco (dříve Klub Svatošova nakladatelství) je skupina umělecky založených příznivců obrazů Ivana Svatoše a milovníků zajímavých kulturních počinů.   Klub byl založen již v roce 1990, má tedy více než 23letou tradici.  Členství v klubu je bezplatné a lze jej kdykoliv ukončit. Členové klubu mají řadu zajímavých výhod: Členstvím v Klubu AF získáte:

 • informace o plánovaných akcích galerie Art Francesco
 • přednostní pozvánky na VIP kulturní akce
 • zajímavé finanční slevy
 • a hlavně se Vám už nikdy nestane, že neseženete kalendář Ivana Svatoše:-)

On-line přihláška do Klubu Art Francesco

Souhlas se zpracováním osobních údajů: V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “Nařízení”) Níže odeslaným formulářem souhlasím se zpracováváním mých následujících
osobních údajů společností Art Francesco s.r.o., Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 Nové Město, IČO:04668715, DIČ: CZ04668715, zapsaná pod spis. značkou C 250827 u Městského soudu v Praze (dále jen “Správce”) za účelem zasílání marketingových informací (zasílání nabídek produktů, upozornění na probíhající akce, na pořádání kulturních akcí,…)

  Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas, který lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu galerie(a)artfra.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
  Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Beru na vědomí, že podle Nařízení mám právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává, požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

  Zde je k dispozici ke stažení dokument GDPR: Přihláška do klubu AF_souhlas GDPR