POCTA KARLU IV. CÍSAŘI ŘÍMSKÉMU A KRÁLI ČESKÉMU

KARELIVPondělí 16. května od 19:00, Refektář opatství Emauzy.

K výročí 700. let od narození Karla IV. vystoupí hudební soubor Musica Bohemica. Koncert slavnostně zahájí rektor Univerzity Karlovy v Praze Prof. MUDr. Tomáš Zima.

Vstupenky v prodeji v Galerii Art Francesco, rezervace je možná na tel čísle 777 65 19 05 či mailem galerie@artfra.cz.