Nové podzimní pořady pro Vás

Na základě přání jsme pro vás na podzim připravili opět vaše oblíbené klubové pořady u vína.
Nové místo konání: Refektář františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám. 753, Praha 1), VSTUP z Františkánské zahrady od dětského hřiště.

Vstupenky lze rovněž zakoupit zde

úterý 10. října, 18:00
Tajemství přemyslovských artefaktů
Dozvíte o cenných předmětech, které zmizely, byly zničeny nebo ukradeny. Kam za druhé světové války zmizel slavný ceremoniální meč a co na něm bylo vyryto? A mnoho dalšího…

úterý 31. října, 18:00
Plavba po ostrovech Dalmácie
Vydejte se na dobrodružnou plavbu za vzdálenými dalmatskými ostrovy. Navštívíte pirátské Lastovo nebo ostrov Mljet, kde ztroskotal sv. Pavel.

úterý 14. listopadu, 18:00
Procházka vánoční Prahou Ivana Svatoše
Vydejte se na netypickou cestu vánoční Prahou prostřednictvím obrazů Ivana Svatoše…

Běžná cena: 270 Kč Klubová cena: 250 Kč
Prodej vstupenek v Galerii Art Francesco, galerie@artfra.cz, tel:244 466 626

WORKSHOP TAJEMSTVÍ GRAFIKY
s Ivanem Svatošem
……………………………………………………………..
lekce 1: Neděle 24. září 2023 (14:00 -17:00 hod.)
lekce 2: Neděle 22. října 2023 (14:00 -17:00 hod.)
kapacita kurzu omezená
Na cestě za vlastnı́ grafikou bude vaším průvodcem samotný Ivan Svatoš – pod jeho dohledem si vyzkoušı́te cestu od formovánı́ vlastnı́ho námětu přes jeho zhmotněnı́ na papı́ře až po konečný autorský tisk. Ten bude probı́hat na zcela unikátnı́m tiskařském stroji, jenž je jediným svého druhu na světě – i jeho přı́běh se dozvı́te na kurzu.